Το μασάζ συνδυάζεται ιδιαίτερα καλά με φυσιοθεραπεία, θεραπευτικές ασκήσεις και χειροθεραπεία. Το μασάζ θα πρέπει ιδανικά να πραγματοποιείται από έναν ειδικό. Η συχνότητα των μαθημάτων μπορεί να κυμαίνεται από 2 έως 4 ανά έτος με 8-10 συνεδρίες.